65309817_881749655507665_1722898273632518144_n

В Україні потрібно будувати нову структуру управління з простими функціями і юридичною основою, – Сергій Носенко

Всі спроби перезавантажити існуючі інститути влади в Україні приречені на провал. Тому потрібно будувати нову структуру управління з простими функціями і юридичною основою.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише засновник суспільно-політичного руху «Розвиток» Сергій Носенко.

«Кожен раз, коли я починаю вникати в специфіку управління якимись галузями або стикаюся з ТОП-менеджментом держави, мене не покидає думка про те, що реформувати цю безнадію не вийде. Вона застаріла і повністю прогнила. І всі типові біди України – це наслідок, метастази, якщо можна так висловитися. І бідність, і корупція, і навіть війна», – вважає Носенко.

Він додав, що всі розуміють, що Україні потрібно змінюватися, але ніхто нічого не робить. І далі розмов про технологічні революції мова не йде.

«Всі спроби перезавантажити існуючі інститути влади приречені на провал і можуть поховати під собою десятки хороших кар’єр. Також на провал приречені і схеми «порятунку», звичні для українських чиновників: МВФ, ЄБРР тощо», – пише Сергій Носенко.

Тому потрібно будувати нову структуру управління з простими функціями і юридичною основою. На думку Носенка, зараз для цього найбільш вдалий час, адже повнота політичної влади в одних руках.

Раніше Сергій Носенко заявив, що людина без досвіду в бізнесі не може займатися реформуванням економіки.

65309817_881749655507665_1722898273632518144_n

В Украине нужно строить новую структуру управления с простыми функциями и юридической основой, – Сергей Носенко

Все попытки перезагрузить существующий институты власти в Украине обречены на провал. Поэтому нужно строить новую структуру управления с простыми функциями и юридической основой.

Об этом на своей странице в Facebook пишет основатель общественно-политического движения «Розвиток» Сергей Носенко.

«Каждый раз, когда я начинаю вникать в специфику управления каким-то отраслями или сталкиваюсь с ТОП-менеджментом государства, меня не покидает мысль о том, что реформировать эту безнадегу не получится. Она устарела и полностью прогнила. И все типичные беды Украины – это следствие, метастазы, если можно так выразиться. И бедность, и коррупция, и даже война», – считает Носенко.

Он добавил, что все понимают, что Украине нужно меняться, но никто ничего не делает. И дальше разговоров о технологических революциях речь не идет.

«Все попытки перезагрузить существующие институты власти обречены на провал и могут похоронить под собой десятки хороших карьер. Точно также на провал обречены и схемы «спасения», привычные для украинских чиновников: МВФ, ЕБРР и тому подобное», – пишет Сергей Носенко.

Поэтому нужно строить новую структуру управления с простыми функциями и юридической основой. По мнению Носенко, сейчас для этого самое удачное время, ведь полнота политической власти в одних руках.

Ранее Сергей Носенко заявил, что человек без опыта в бизнесе не может заниматься реформированием экономики.

Сергей Михайлович Носенко

Сергій Носенко: Людина без досвіду в бізнесі не може займатися реформуванням економіки

Будь-якою сферою, а особливо політикою і економікою в масштабах країни, повинні займатися тільки професіонали.

Так вважає голова компанії International Investment Partners і засновник суспільно-політичного руху «Розвиток» Сергій Носенко.

«Не розумію, як можна призначати на посади або голосувати за когось тому, що «він хороша людина». Я вважаю це грубою, страшною помилкою», – пише Носенко у своєму Facebook.

Він розповів, що завжди шукав в свою команду професіоналів, а не просто «хороших людей». Носенко підкреслив, що політика – така ж робота, як і будь-яка інша. Тому важливо мати хороші навички управління і успішний досвід в цій сфері.

Також засновник руху «Розвиток» вважає, що людина без досвіду побудови і управління бізнесом не може займатися реформуванням економіки, тому що не розуміє, як вона влаштована.

«У чиновників і бюрократів мізки влаштовані по-іншому. Отримувати зарплату і заробляти гроші – це абсолютно різні речі. І люди, які вміють робити тільки перше, ніколи не зможуть створити нормальні умови для тих, хто орієнтований на друге. А без бізнесу ані економіки не буде, ані національного капіталу», – підкреслив Сергій Носенко.

Раніше він заявив, що команда суспільно-політичного руху «Розвиток» формуватиме команди в регіонах України.

Сергей Носенко: Человек без опыта в бизнесе не может заниматься реформированием экономики

Любой сферой, а особенно политикой и экономикой в масштабах страны, должны заниматься только профессионалы.

Так считает глава компании International Investment Partners и основатель общественно-политического движения «Розвиток» Сергей Носенко.

«Не понимаю, как можно назначать на должности или голосовать за кого-то потому, что «он хороший человек». Я считаю это грубейшим, страшным заблуждением», – пишет Носенко в своем Facebook.

Он рассказал, что всегда искал в свою команду профессионалов, а не просто «хороших людей». Носенко подчеркнул, что политика – такая же работа, как и любая другая. Поэтому важно иметь хорошие навыки управления и успешный опыт в этой сфере.

Также основатель движения «Розвиток» считает, что человек без опыта построения и управления бизнесом не может заниматься реформированием экономики, потому что не понимает, как она устроена.

«У чиновников и бюрократов мозги устроены по-другому. Получать зарплату и зарабатывать деньги – это совершенно разные вещи. И люди, которые умеют делать только первое, никогда не смогут создать нормальных условий для тех, кто ориентирован на второе. А без бизнеса ни экономики не будет, ни национального капитала», – подчеркнул Сергей Носенко.

Ранее он заявил, что команда общественно-политического движения «Розвиток» будет формировать команды в регионах Украины.

Сергей Носенко и Сергей Кузяра, Розвиток

Сергій Носенко розповів про політичні плани руху «Розвиток»

Команда суспільно-політичного руху «Розвиток» формуватиме команди в регіонах України.

Про це засновник руху «Розвиток» Сергій Носенко сказав у відеозверненні в Facebook.

Він підкреслив, що команда готова до тривалої політичної боротьби. Також планує просувати свої ідеї в суспільстві. Результат на минулих парламентських виборах в «Розвитку» сприймають як черговий етап.

«Наша мета – створити загальнонаціональний рух, який буде захищати економічні інтереси України, економічний суверенітет і будувати сильну, конкурентоспроможну націю. Ми будемо формувати команди в різних регіонах, йти і на місцеві вибори, і на всі наступні», – розповів Носенко.

Нагадаємо, Сергій Носенко балотувався на виборах до Верховної Ради як самовисуванець по округу №223 в Києві.

Сергей Носенко рассказал о политических планах движения «Розвиток»

Команда общественно-политического движения «Розвиток» будет формировать команды в регионах Украины.

Об этом основатель движения «Розвиток» Сергей Носенко сказал в видеобращении в Facebook.

Он подчеркнул, что команда готова к длительной политической борьбе. Также планирует продвигать свои идеи в обществе. Результат на прошедших парламентских выборах в «Розвитке» воспринимают как очередной этап.

«Наша цель – создать общенациональное движение, которое будет защищать экономические интересы Украины, экономический суверенитет и строить сильную, конкурентоспособную нацию. Мы будем формировать команды в разных регионах, идти и на местные выборы, и на все последующие», – рассказал Носенко.

Напомним, Сергей Носенко баллотировался на выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец по округу №223 в Киеве.

nosenko-1

Сергій Носенко: Формується новий світовий альянс наддержав

Після того, як 31 жовтня почнеться вихід Великобританії з Європейського Союзу, в світі почне формуватися новий альянс наддержав. Це змінить глобальний політичний ландшафт.

Так вважає голова компанії International Investment Partners і засновник суспільно-політичного руху «Розвиток» Сергій Носенко.

«Британія своїм виходом з ЄС змінить не тільки економічну структуру Європи, а й відродить, нарешті, політичний тренд «здорової людини»: менше бюрократів і податків, більше самостійності кожної країни», – пише Носенко в Facebook.

Він додав, що вважає ЄС модернізованим варіантом СРСР – наддержавним утворенням, в якому рішення приймають чиновники або «якесь дивне політбюро».

«Нам усім ближче наші вибори, але той факт, що прихильник жорсткого Брекзіта Борис Джонсон став прем’єр-міністром в Британії, має величезне значення в тому числі для майбутнього України. Тепер прем’єром стає Борис Джонсон – і вихід з ЄС почнеться вже 31 жовтня. Джонсона підтримує і Дональд Трамп. На наших очах формується новий світовий альянс наддержав. І це змінить політичний ландшафт світу», – вважає Носенко.

Більше про ставлення Носенко до цього процесу читайте тут.

Сергей Носенко: Формируется новый мировой альянс сверхдержав

31 октября начнется выход Великобритании из Европейского Союза. После этого в мире будет формироваться новый альянс сверхдержав. Это изменит глобальный политический ландшафт.

Так считает глава компании International Investment Partners и основатель общественно-политического движения «Розвиток» Сергей Носенко.

«Британия своим выходом из ЕС изменит не только экономическую структуру Европы, но и возродит, наконец-то, политический тренд «здорового человека»: меньше бюрократов и налогов, больше самостоятельности каждой страны», – пишет Носенко в Facebook.

Он добавил, что считает ЕС модернизированным вариантом СССР – надгосударственным образованием, в котором решения принимают чиновники или «какое-то странное политбюро».

«Нам всем ближе наши выборы, но тот факт, что сторонник жесткого Брекзита Борис Джонсон стал премьер-министром в Британии, имеет огромное значение в том числе для будущего Украины. Теперь премьером становится Борис Джонсон – и выход из ЕС начнется уже 31 октября. Джонсона поддерживает и Дональд Трамп. На наших глазах формируется новый мировой альянс сверхдержав. И это изменит политический ландшафт мира», – считает Носенко.

Больше об отношении Сергея Носенко к этому процессу читайте здесь.

photo-bio

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ СЕРГІЯ НОСЕНКА

УКРАЇНА ДЛЯ МЕНЕ – ЦЕ МІСЦЕ СИЛИ

Країна із величезним економічним, політичним, освітнім, науковим потенціалом. Зараз Україна переживає момент драматичної, першої за останні 30 років справжньої зміни політичних еліт. Саме у 2019 році ми маємо шанс перезавантажити систему управління державою і цим шансом обов’язково треба скористатись.

ПРІОРИТЕТ СВОБОДИ

Аби збудувати сучасну візію для країни не потрібно жодних історичних аргументів, опори на факти 100-річної давнини, літописи тощо. Темп прогресу дозволяє поставити перед собою та перед країною будь-яке завдання та досягати будь-яких цілей.

Основою нової політичної ідеології має стати принцип економічної та особистої свободи, відкритих можливостей та чесної конкуренції.

Кожен громадянин України повинен відчути всі переваги розбудови бізнесу або роботи у власній країні.

ЕКОНОМІКА ПОНАД УСЕ

Економічний суверенітет повинен стати основою національної політики. Саме економічні інтереси України мають бути головним пріоритетом влади, і саме з економічних інтересів треба виходити під час прийняття політичних рішень

Єдиним ефективним способом боротьби із корупцією є ліквідація умов, за яких корупція процвітає – тобто державних монополій, чиновників із імператорськими повноваженнями, наявність сотень тисяч форм бланків та звітів, безкінечних бюрократів із перервою на обід та приймальними днями.

Я виступаю за:

  • Радикальний перегляд умов співпраці із МВФ.
  • Ліквідацію максимальної кількості державних регуляторів, обмеження контрольних повноважень державних органів та посилення відповідальності за порушення законів.
  • Позбавлення силових структур повноважень у сфері економіки, в першу чергу таких, що дають можливість блокувати діяльність підприємств.
  • Введення базового інституту аудиторів в систему взаємовідносин між бізнесом і державними органами.
  • Спрощення системи оподаткування, уніфікацію податкових та митних ставок, в т.ч. скасування ПДВ та введення замість нього податку із продажів.
  • Формування відкритого ринку в сфері комунальних послуг, що створить реальні передумови для зниження тарифів та істотного покращення якості послуг, у тому числі комунальних.
  • Скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, повне відновлення права громадян-власників земельних паїв на розпорядження майном на власний розсуд.
  • Зняття всіх обмежень на приватизацію державних підприємств в Україні, проведення приватизації із пріоритетними правами для українських компаній або компаній, частиною яких володіють українські громадяни.
  • Звільнення інвестицій в Україну та дивідендів від будь-яких податків. Я підтримую введення податку на виведений капітал.
  • Залучення коштів українських громадян в акції національних компаній та податкові пільги для інвестицій на фондовому ринку України.

БЕЗПЕКА

Я виступаю за право на вільне володіння окремими видами вогнепальної зброї для громадян України. Українці повинні мати можливість захищати себе, своїх рідних та своє майно.

Я виступаю за професійну контрактну армію та скасування примусового призову.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ В КИЄВІ

Розташування адміністративних будівель та органів влади у центрі міста є економічно та політично нераціональним. Від того, що чиновники приїжджають на роботу в центр вони не стають більш ефективними. Не погоджуюсь також із розташуванням промзон та автомобільних доріг на берегах річок.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТОЛИЦІ

Головна задача влади – інфраструктура для розвитку особистості, свобода та комфортний простір. Я ліберал та впевнений, що за рахунок розвитку таких систем можна створити у Києві привабливий інвестиційний та бізнес-клімат.

Я впевнений, що роль чиновників Україні в цілому та в Києві зокрема повинна бути мінімізована, а роль приватних проектів та ініціатив громад, організацій, спільнот та рухів – максимальна.

ЦЕ І ОЗНАЧАТИМЕ, ЩО УКРАЇНА ВІЛЬНА КРАЇНА, А КИЇВ – ВІЛЬНЕ МІСТО.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕРГЕЯ НОСЕНКО

УКРАИНА ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО МЕСТО СИЛЫ

Страна с огромным экономическим, политическим, образовательным, научным потенциалом. Сейчас Украина переживает момент драматической, первой за последние 30 лет настоящей смены политических элит. Именно в 2019 году мы имеем шанс перезагрузить систему управления государством и этим шансом обязательно нужно воспользоваться.

ПРИОРИТЕТ СВОБОДЫ

Чтобы построить современное видение для страны не нужно никаких исторических аргументов, опоры на факты 100-летней давности, летописи и др. Темп прогресса позволяет поставить перед собой и перед страной любую задачу и достигать любых целей.

Основой новой политической идеологии должен стать принцип экономической и личной свободы, открытых возможностей и честной конкуренции.

Каждый гражданин Украины должен почувствовать все преимущества развития бизнеса или работы в собственной стране.

ЭКОНОМИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Экономический суверенитет должен стать основой национальной политики. Именно экономические интересы Украины должны быть главным приоритетом власти, и именно из экономических интересов надо выходить при принятии политических решений.

Единственным эффективным способом борьбы с коррупцией является ликвидация условий, при которых коррупция процветает – то есть государственных монополий, чиновников с императорскими полномочиями, наличие сотен тысяч форм бланков и отчетов, бесконечных бюрократов с перерывом на обед и приемными днями.

Я выступаю за:

– Радикальный пересмотр условий сотрудничества с МВФ.

– Ликвидацию максимального количества государственных регуляторов, ограничения контрольных полномочий государственных органов и усиление ответственности за нарушение законов.

– Лишение силовых структур полномочий в сфере экономики, в первую очередь дающих возможность блокировать деятельность предприятий.

– Введение базового института аудиторов в систему взаимоотношений между бизнесом и государственными органами.

– Упрощение системы налогообложения, унификацию налоговых и таможенных ставок, в т.ч. отмены НДС и введения вместо него налога с продаж.

– Формирование открытого рынка в сфере коммунальных услуг, что создаст реальные предпосылки для снижения тарифов и существенного улучшения качества услуг, в том числе коммунальных.

– Отмена моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, полное восстановление права граждан-владельцев земельных паев на распоряжение имуществом по своему усмотрению.

– Снятие всех ограничений на приватизацию государственных предприятий в Украине, проведение приватизации с приоритетными правами для украинских компаний или компаний, частью которых обладают украинские граждане.

– Освобождение инвестиций в Украину и дивидендов от любых налогов. Я поддерживаю введение налога на выведенный капитал.

– Привлечение средств украинских граждан в акции национальных компаний и налоговые льготы для инвестиций на фондовом рынке Украины.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Я выступаю за право на свободное владение отдельными видами огнестрельного оружия для граждан Украины. Украинцы должны иметь возможность защищать себя, своих родных и свое имущество.

Я выступаю за профессиональную контрактную армию и отмену принудительного призыва.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КИЕВЕ

Расположение административных зданий и органов власти в центре города экономически и политически нерационально. В связи с тем, что чиновники приезжают на работу в центр, они не становятся более эффективными. Не согласен также с расположением промзон и автомобильных дорог на берегах рек.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СТОЛИЦЫ

Главная задача власти – инфраструктура для развития личности, свобода и комфортное пространство. Я либерал и уверен, что за счет развития таких систем можно создать в Киеве привлекательный инвестиционный и бизнес-климат.

Я уверен, что роль чиновников Украины в целом и в Киеве в частности должна быть минимизирована, а роль частных проектов и инициатив общин, организаций, сообществ и движений – максимальная.

ЭТО И БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО УКРАИНА СВОБОДНАЯ СТРАНА, А КИЕВ – СВОБОДНЫЙ ГОРОД.